Beneficiar: ASOCIAŢIA " CLUSTER T.R.E.C. - TRANSYLVANIA ENERGY CLUSTER "

Cresterea capacitatii de inovare a  intreprinderilor din clusterul TRECprin transfer tehnologic si de cunostinte
Text Box: Home

Tip proiect: Organizare şi dezvoltare cluster - cluster inovativ Durata proiectului: 24 luni

Contractului de finanțare nr.:          1CLS

Data inceperii proiectului:              01/06/2018

Competiția 2017 din cadrul PNCDI III, Programul 2, Subprogram 2.1

INOV-TREC

Contact:

Dr. ing. Adrian BOT

Telefon: 004-0264-584037 

E-mail: adrian.bot@itim-cj.ro

 

Dr. Oana Raita

Telefon: 004-0264-584037

E-mail: oana.raita@itim-cj.ro

Transylvania Energy Cluster  

 

Str. Donat, 67-103

400293, Cluj-Napoca

Telefon: 004-0264-584037

Mobil: 004-731030060 

Fax: 004-0264-42042