Site Map sitemap   |   EN  EN
slogan


Transylvania Energy Cluster

TREC s-a născut ca rezultat al conştientizării actorilor locali asupra importanţei schimbării percepţiei legate de valorificarea resurselor regenerabile de energie şi a oportunităţilor care rezultă din exploatarea corectă a acestora.
Sectorul energiei provenite din surse regenerabile este unul emergent, cu o contribuţie la economia regiunii în creştere.


Obiective

Transylvania Energy Cluster vizează asigurarea unui cadru eficient de cooperare între membrii săi, în scopul obţinerii de beneficii tangibile, reprezentarea intereselor acestora faţă de terţi şi promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile.

Contact us: office@transylvaniaenergycluster-trec.ro tel/fax: +4(0)264.584.037