Site Map sitemap   |   EN  EN
slogan

Membri / Instituţii catalizator

Instituţii catalizator

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este o organizaţie regională înfiinţată ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale, obiectivele principale fiind diminuarea disparităților regionale, dezvoltarea economică și socială a regiunii precum și facilitarea cooperării la nivel regional, național și european.
Agenția își asumă în Nordul Transilvaniei rolul de coordonare a procesul de planificare strategică la nivel regional prin inițierea de proiecte strategice, prin elaborarea de documente de programare care să reflecte prioritățile și problemele specific ale regiunii prin încurajarea și multiplicarea initiativelor cu impact asupra dezvoltării sociale și economice a zonei și prin susținerea clusterelor în diferite domenii de interes. În privința implementării programelor regionale și operaționale, în perioada 1999-2009 ADR Nord-Vest a avut rolul de autoritate de implementare a fondurilor de pre-aderare în cadrul Programelor Phare CES și de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, fiindu-i delegate de asemenea atribuţii care au vizat implementarea Axelor Prioritare 1 și 3 din cadrul Programului Operațional pentru Creșterea Competitivității Economice. ADR Nord-Vest are calitatea de Organism Intermediar și pentru implementarea POR 2014 – 2020

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 3, 400117, Romania
tel.: +40 264 431 550, fax: -
e-mail: secretariat@nord-vest.ro

Cluj Innovation Park S.A

Cluj Innovation Park este societatea creată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul de a administra și dezvolta Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) și Centrul Transfer, Evoluție, Antreprenoriat, Microintreprindere (TEAM). Misiunea Cluj Innovation Park este de a crea un centru de afaceri atractiv și inovativ, prin intermediul structurilor de sprijinire a afacerilor (CREIC și TEAM), în colaborare cu mediul academic și de business din Transilvania. Centrul va oferi servicii integrate complete, la calitate maximă, conform așteptărilor clienților săi, în condiții economice optime și sustenabile (cost / benefciu).

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, str. Franklin D. Roosevelt, nr. 2-16, Romania
tel.: +40 264 450 320, fax: + 40 264 450 320,
e-mail: office@clujinnovationpark.ro

DEAC CONSULTING DYNASTY S.R.L.

Oferim clienţilor noştri următoarele servicii : realizarea de proiecte pt obţinerea de finanţări nerambursabile din fonduri europene şi naţionale/ management de proiect pt investiţii realizate din fonduri nerambursabile, rambursabile sau din resursele clientului/ consultanţă/asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii publice atât pt autoritatea contractantă cât şi pt ofertant/ studii de piaţă

Adresa de contact:
Zalău, str. Fabricii, nr. 11, 450081, Romania
tel.: +40 722 512 033, fax: +40 360 814 938
e-mail: sebastian.deac@dconsulting.ro

TETAROM S.A.

TETAROM S.A. se înfiinţează în noiembrie 2001, cu obiectul principal de activitate de administrare a Parcurilor Industriale, având următorii acţionari: Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Local Câmpia Turzii, Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Local Dej, Consiliul Local Gherla, Consiliul Local Huedin, Consiliul Local Turda. TETAROM este o abreviere pentru Transilvania Echipamente şi Tehnologii Avansate produse in Romania.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului nr.47, Cladirea A1, 400221 Romania
tel: +40 264 407 900, e-mail: tetarom@tetarom.ro

EUROTOP CONSULTING S.R.L.

EUROTOP CONSULTING Prin pachetele de servicii variate şi cuprinzătoare sprijinim realizarea cu succes a planurilor de dezvoltare ale partenerilor noştri şi prin alinierea la standardele europene contribuim la creşterea competivităţii acestora.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, Piaţa Gării, 400424
tel.: +40 264 334 440, fax: -
e-mail: office@euro-top.ro

Zona Metropolitană Cluj

Zona Metropolitană Cluj este constituită ca o asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni și Vultureni. Consiliul Județean Cluj este și el membru fondator al organizației.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 2, ap. 4
tel.: +40 747 196 681, fax: -
e-mail: office@clujmet.ro

Contact us: office@transylvaniaenergycluster-trec.ro tel/fax: +4(0)264.584.037