Site Map sitemap   |   EN  EN
slogan

Servicii

Servicii oferite

Clusterul TREC oferă membrilor săi servicii de management şi networking, în special cu firme şi instituţii din domeniul energiei din România şi din Uniunea Europeană.

Pentru a deveni un punct de referinţă în promovarea producerii şi utilizării energiei provenite din resurse regenerabile, clusterul doreşte să îşi dezvolte competenţe în organizarea programelor de perfecţionare a resurselor umane prin cursuri de formare, organizarea de evenimente şi dezbateri în domenii de interes precum şi dezvoltarea unor servicii integrate care să se bazeze pe experienţa şi expertiza membrilor săi. De asemenea, TREC promovează interesele membrilor în relaţia cu terţe organizaţii, clustere, autorităţi publice etc.

De asemenea, TREC oferă informaţii şi consultanţă membrilor săi în domenii precum legislaţia în domeniul energiei, asistenţă în obţinerea de finanţări pentru proiecte de cooperare şi investiţii precum şi posibilităţi de colaborare cu alte firme din Europa pe diferite domenii.

Prin acţiunile şi serviciile sale, TREC doreşte să susţină o colaborare mai strânsă între mediul de cercetare şi cel academic, facilitând astfel, prin evenimentele organizate, schimbul de idei între firme, universităţi şi instituţii de cercetare.

Lista serviciilor oferite de membrii clusterului, grupate pe domenii de activitate, este următoarea: Hidroenergie, Energie solară, Energie eoliană, Biomasă/Biocarburanţi, Energie geotermală, Servicii conexe.

Contact us: office@transylvaniaenergycluster-trec.ro tel/fax: +4(0)264.584.037