Site Map sitemap   |   EN  EN
slogan

Membri / Institute C&D

Institute de cercetare şi dezvoltare

Institutului de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca

ICIA (filiala INOE 2000 INCD) este singurul institut national de cercetare din regiunea NV reacreditat pentru cercetare in 2012 cu gradul A+; cercetarile abordeaza programe de mediu; dezvoltarea unor noi tipuri de sisteme, echipamente, instrumentatie optoelectronica de investigare analitica cu aplicatii in protectia mediului si securitatea alimentului; tehnologii curate; bioenergie-biomasa; modernizari tehnologice; realizarea de analize chimice si oferirea de servicii de informare, consultanta si reprezentare pentru mediul de afaceri, fiind profund implicata prin activitatea derulata, in sustinerea si stimularea transferului tehnologic, in stransa corelare cu strategia de cercetare.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, str. Donat, nr. 67, 400293, Romania
tel: +40 264 420 590, e-mail: icia@icia.ro

IPA S.A., Sucursala CIFATT Cluj-Napoca

IPA SA Sucursala CIFATT Cluj (Centrul de incubare formare antreprenoriala si transfer tehnologic) desfasoara activitati de automatizare industriala, informatica aplicata si dezvoltare de senzoristica. IPA oferă servicii de proiectare si dezvoltare de sisteme pentru energie regenerabila fotovoltaica, eoliana si hibrida.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, str. Zorilor, nr. 15, Romania
tel: +40 264 596 155, e-mail: ipacluj@automation.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare

INCDTIM este singurul institut naţional de cercetare dezvoltare din regiunea de N-V, reacreditat 2008, cu dotare la standarde europene oferind un mediu profesional celor care aspiră la o carieră în domenii de cercetare ca spectrometria de masă, cromatografia şi fizica ionilor, fizica sistemelor nanostructurate, fizica moleculară şi biomoleculară şi tehnologia izotopilor stabili.

Adresa de contact:
Cluj-Napoca, str. Donat, nr. 67-103, 400293, Romania
tel: +40 264 584 037, fax: +40 264 420 042, e-mail: itim@itim-cj.ro

Contact us: office@transylvaniaenergycluster-trec.ro tel/fax: +4(0)264.584.037